Эфирийн тосны Сав баглаа боодол, шилэн хуруу шилэнд