Tiếp xúc

Từ Châu EROSE HÀNG KÍNH CO., LTD.

Địa chỉ nhà

Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Điện thoại

+86 516 87797980

+86 150 62185673

giờ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00-18:00

Thứ bảy, Chủ nhật: Closed

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?